Respublikinė/tarptautinė bendrojo lavinimo mokyklų mokinių virtuali socialinio piešinio „Vaikystė ir džiaugsmas “, skirta tarptautinei vaikų gynimo dienai, darbų paroda

Virtualią socialinio piešinio parodą organizavo Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija ir Kelmės švietimo pagalbos tarnyba. Socialinio piešinio idėjos autorė – Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė Dalia O, koordinatorės socialinė pedagogė Diana S., Kelmės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Edita Dz.

Vaikystė – pats gražiausias ir nerūpestingiausias laikas, kurį norisi kuo ilgiau pratęsti, leisti vaikui džiugiai pažinti pasaulį. Tai naujų atradimų metas, charakterio formavimosi, svajonių ir savęs pažinimo laikotarpis. Kartu tai ir geriausias laikas vaiko ugdymui bei lavinimui, kuomet jis viskuo domisi, yra aktyvus ir smalsus.

Parodos idėją atspindi ši mintis: ,,Jei nešiosiesi vaikystę su savimi – niekada nesensi“. (Britų dramaturgas Tom Stoppard) 

Pagrindinis socialinio piešinio parodos tikslas – skatinti mokinius išreikšti savo mintis apie vaikystę, džiaugsmus, įgytą patirtį bei sukurti piešinį atskleidžiantį vaikystės svarbą. Uždaviniai:

ugdyti mokinio socialines, asmenines ir dalykines kompetencijas, skatinti pozityvių emocijų raišką. Ugdyti mokinių kūrybinius gebėjimus, plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ir užsienio ugdymo įstaigų, ugdant mokinių socialinius ir kūrybinius įgūdžius.

Virtualioje socialinio piešinio parodoje ,,Vaikystė ir džiaugsmas“, skirtoje  Tarptautinei vaikų gynimo dienai dalyvavo šešiasdešimt trys Ukrainos, bei Lietuvos – Vilniaus savivaldybės Grigiškių, Marijampolės, Klaipėdos, Jurbarko miesto ir rajono, Šakių rajono Gelgaudiškio, Tauragės rajono Skaudvilės, Akmenės rajono Ventos, Kelmės ir Trakų rajono – ugdymo įstaigų mokiniai, kuriuos paskatino mokytojai, tėvai bei pagalbos mokiniui specialistai.

Džiaugiamės mokinių darbais ir kviečiame Jus į parodą.

Socialinė pedagogė Dalia O.

Socialinė pedagogė Diana S.