Rusų kalbos mokytojų metodinis užsiėmimas

Spalio 1 d.  Kelmės rajono ugdymo įstaigų rusų kalbos mokytojai virtualioje aplinkoje susirinko į pirmąjį susitikimą.  Kelmės švietimo kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė D. Stonienė  padėkojo mokytojams už  darbą, organizuojant  konkursus ir šventes mokiniams ir išreiškė viltį, kad ir šiais mokslo metais jie bus organizuojami.

Susitikimo metu aptarti kvalifikacijos tobulinimo prioritetai. Atsižvelgiant į švietimo prioritetus, su kuriais supažindino Kelmės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė V. Barauskienė. kvalifikacijos tobulinimo renginiuose pagrindinis dėmesys bus skiriamas patyriminiam mokymui (si). Pristatyti lektoriai, suplanuotos seminarų temos.

Būrelio pirmininkė Angelė Ševeliovaitė pristatė praeitų mokslo metų nuveiktus darbus. Ji pakvietė kolegas stiprinti metodinės patirties sklaidą ir pasiūlė jungtis į kūrybines dirbtuves, kurių metu mokytojai kurs metodinę medžiagą, skirtą pamokos vertinimui ir įsivertinimui. Šių dirbtuvių galutinis rezultatas – parengta ir išleista metodinė priemonė.