Seminaras „Informacinių šaltinių naudojimas lietuvių kalbos ir literatūros pamokose“

Lapkričio 3 d. lietuvių kalbos mokytojai dalyvavo ilgalaikės programos „Patirtinio mokymo(si) taikymas lietuvių kalbos ir literatūros pamokose“ II moduliogerosios patirties seminare „Informacinių šaltinių naudojimas lietuvių kalbos ir literatūros pamokose“. Seminarą vedė jungtinė lektorių grupė: Vaida Karabienė, J. Graičiūno gimnazijos mokytoja metodininkė; Alma Paulauskienė, „Kražantės“ progimnazijos mokytoja metodininkė; Jolanta Venckienė, Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos  vyresnioji mokytoja.

Šio seminaro lektorės dalyvavo Kelmės rajono mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir administracijos darbuotojų  metodiniųdarbų konkurse „Nuotolinio mokymosi spalvos ir atspalviai“.  Mokytojos dalinosi lietuvių kalbos ir literatūros vaizdo pamokomis, kurios buvo sukurtos karantino metu.

Trumpi vaizdo pamokų siužetai paįvairina ugdymo turinį, sukuria mokiniams patrauklią aplinką. Vaizdo pamokos  tinka poreikių/nuomonių išsiaiškinimui, mokymuisi, žinių įtvirtinimui, refleksijai. Tai puiki galimybė paįvairinti pamokas, atkreipti mokinių dėmesį į svarbiausius dalykus. Nors šie darbai reikalauja nemažai asmeninio laiko, tačiau kaip teigė mokytoja Vaida: vieną kartą sukūręs, gali naudoti daug kartų…