Seminaras Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijoje

Rugsėjo 29 d. Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos bendruomenė dalyvavo ilgalaikės programos „Vaiko asmenybės ūgtis“ II modulio seminare „Mokinio pasiekimų ir individualios pažangos stebėjimas”. Seminaro lektorė Mykolo Romerio universiteto docentė Gintautė Žibėnienė.

Programa sudaryta iš dviejų modulių, kuriuose nagrinėta vaiko asmenybės kaita iš pedagoginės pusės ir individualios mokinio pasiekimų ir pažangos stebėjimas. Po pirmojo ir antrojo modulio vyko temų integruota refleksija, skirtos  individualios užduotys ir jų reflektavimas.