Seminaras „Pa(si)ruošimas anglų kalbos brandos egzamino rašymo dalies užduotims“

Vasario  17 d. VDU Užsienio kalbų, literatūros ir vertinimo studijų katedros dėstytoja Audronė Raškauskienė keturių anglų k. mokymo knygų serijos „Prieš egzaminą”  bendraautorė, vedė seminarą „Pa(si)ruošimas anglų kalbos brandos egzamino rašymo dalies užduotims/ Teaching Writing for the National School Leaving Exam of English“.

Programa skirta vidurinių mokyklų mokytojams, siekiant pagilinti anglų kalbos žinias ir suteikti praktinių žinių apie pagrindinius pastraipos, esė ir laiško rašymo principus. Programos tikslas – padėti pasirengti mokinius anglų kalbos brandos egzamino rašymo dalies užduotims, atkreipiant dėmesį į pastraipos struktūrą ir teminio sakinio formulavimą, temos formulavimo ir plėtojimo strategijas, paaiškinamosios (expository)  ir pasakojamosios (narrative) ese rašymą, kalbos stiliaus analizę, sąšvelnį (hedging), sakinių įvairovę, įvadines frazes ir jų skyrybą.