„Skaitmeninių įrankių naudojimas mokinių vertinimui ir įsivertinimui“

Kovo mėnesį parengta ir akredituota ilgalaikė programa, skirta užsienio kalbų mokytojams „Užsienio kalbų mokymo (si) gerosios patirtys: įvairių strategijų taikymas siekiant efektyvaus užsienio kalbų mokymo (si)“.

Balandžio 22 d.  užsienio kalbų mokytojai dalyvavo I modulio seminare  „Skaitmeninių įrankių naudojimas mokinių įsivertinimui ir vertinimui”. Lektorė Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė Vitalija Kanišauskaitė. Tai patirties sklaidos programa skirta užsienio kalbų mokytojams (nors ne tik), norintiems patobulinti savo profesinius gebėjimus kurti ir naudoti pamokose interaktyvius testus, viktorinas, korteles žodžių ar sąvokų mokymuisi. Ugdymo procese labai svarbu vertinti tai, ko pats mokai. O tai ne visada įmanoma padaryti naudojantis kitų sukurtomis priemonėmis. Gebėjimas pačiam kurti interaktyvias užduotis leidžia mokytojui aktualizuoti ugdymo procesą.

Lektorė akcentavo, programa aktuali dirbant su šiuolaikiniais mokiniais, nes interaktyvus mokymas(is) suteikia galimybę įvairinti pamokas, sudominti ir motyvuoti mokinius, individualizuoti darbą, mokyti įsivertinti gebėjimus bei pasiekimus. Gebėjimų įsivertinimas yra svarbi mokėjimo mokytis dalis, didinanti mokinių atsakomybę už savo rezultatus ir skatinanti mokymosi motyvaciją Mokytojos patirtis, žingeidumas ir žinoma susiklosčiusi situacija, kai visi išėjo į nuotolį ir paskatino labiau pasidomėti skaitmeninėmis programomis, kurios paįvairintų pamokas ir palengvintų pačios mokytojos darbą ateityje. Ji pristatė programėles kahoot, flippity.net, H5P, kurių pagalba sukūrė ne vieną interaktyvią užduotį, skirtą mokinių įsivertinimui.