Skaitmeninių žinių ir įgūdžių tobulinimas naudojant „Google“ disko paslaugas

Balandžio 8 d. Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai bei pagalbos mokiniui specialistai jungėsi į ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų informacinių technologijų kompetencijų tobulinimas“ II modulį – „Skaitmeninių žinių ir įgūdžių tobulinimas naudojant „Google“ disko paslaugas“, kuris vyko Zoom‘o virtualioje aplinkoje.  Mokymus vedė JŪRATĖ BIMBIENĖ ir REDA MAČIŪNĖ Kelmės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ mokytojos, dirbančios pagal priešmokyklinio ugdymo programą.