Kontaktai

Atsakingi darbuotojai už TAU veiklą

Įsakymas dėl atsakingų darbuotojų skyrimo

Meilutė Masalskienė, TAU Tarybos pirmininkė
Ona Danutė Risovienė, TAU tarybos pirmininko pavaduotoja
Diana Razminienė, TAU koordinatorė
Irena Šimkūnienė, Tytuvėnų filialo vadovė

TAU taryba:

Meilutė Masalskienė (sveikatos fakultetas)
Ona Danutė Risovienė (socialinių mokslų fakultetas)
Irena Vileikienė (kraštotyros ir turizmo fakultetas)
Regina Bogužienė (menų fakultetas)
Salomėja Marcinkienė (filologijos fakultetas)
Laisvutė Verpečinskienė (informacinių technologijų fakultetas)
Ramutė Kurlinkienė (finansininkė)