Technologijų ir dailės mokytojų metodinis užsiėmimas

Gražią rugsėjo 15 d. popietę Kelmės rajono ugdymo įstaigų technologijų ir dailės mokytojai rinkosi į pirmąjį metodinį užsiėmimą, kuris vyko netradicinėje erdvėje – Kelmės krašto muziejaus amfiteatre. Kelmės švietimo kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė V. Norkutė visus pasveikino su nauja mokslo metų pradžia ir dėkodama už mokytojų darbą, palinkėjo visiems išlikti sveikiems ir kūrybingiems…

Būrelių pirmininkai E. Baranauskas ir I. Arlauskienė pristatė praeitų mokslo metų nuveiktus darbus. Dėl susidariusios situacijos ne visi renginiai įvyko, todėl nuspręsta šias veiklas tęsti, atsižvelgiant į švietimo prioritetus, su kuriais supažindino Kelmės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė V. Barauskienė.

Kadangi abiturientai jau greitai turės apsispręsti dėl technologijų ir dailės brandos egzaminų pasirinkimo, būrelių pirmininkai trumpai apžvelgė 2020 m. brandos egzamino rezultatus, darbų atlikimo ir vertinimo problemas.

Šio užsiėmimo metu rajono technologijų metodinio būrelio pirmininke išrinkta A. Čepulienė, Šaukėnų VL. Pūtvio-Putvinskio gimnazijos mokytoja, o rajono dailės metodiniam būreliui ir toliau vadovaus J. Graičiūno gimnazijos mokytoja metodininkė I. Arlauskienė.