„Tiriamoji veikla mokant ir mokantis gimtosios kalbos“

Kelmės r. ugdymo įstaigų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinio būrelio nariai  parengė  40 val. ilgalaikę programą „Patirtinio mokymo(si) taikymas lietuvių kalbos ir literatūros pamokose“. Balandžio 26 d. vyko I modulio seminaras „Tiriamoji veikla mokant ir mokantis gimtosios kalbos“. Seminarą vedė „Kražantės“ progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros vyresn. mokytoja Asta Stulpinienė, ji pristatė projektą Kelmės civilinių kapinių kai kurių kapų, paminklų ir epitafijų bruožai“ ir Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Emilija Kvietkuvienė, kur didelį dėmesį skiria patirtiniam mokinių ugdymui. Trys jos mokinės pristatė parengtus darbus, kurie respublikoje užėmė prizines vietas.

Seminaro dalyviai padėkojo mokytojoms už seminarą, o Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos mokinių darbus palygino su studentų kursiniais darbais. Baigiamąjį žodį tarė Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyr. specialistė D. Stonienė, ji padėkojo mokytojoms už puikias iniciatyvas ir rezultatus, kurie motyvuoja ir mokytojus ir mokinius kurti ir dalintis su kitais.