Virtualus socialinių pedagogų metodinis užsiėmimas

2020 m. rugsėjo 30 d. virtualioje aplinkoje įvyko pirmasis Kelmės rajono ugdymo įstaigų socialinių pedagogų metodinis užsiėmimas.

Būrelio pirmininkė Dalia Orlakienė pristatė praeitų mokslo metų veiklos ataskaitą. Pasidžiaugta, kad dauguma numatytų veiklų įvyko, tik antrojo pusmečio renginius teko atšaukti dėl paskelbtos pandemijos. Neįvykusius renginius planuojama įvykdyti iki metų pabaigos.

Susitikime aptarti nuotolinio mokymo(si) pliusai ir minusai, kolegėms pristatyti šių metų prioritetai ir nuotolinio mokymo vadovas. Atsižvelgiant į švietimo prioritetus, su kuriais supažindino Kelmės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Edita Dzvankauskienė, kvalifikacijos tobulinimo renginiuose pagrindinis dėmesys bus skiriamas patyriminiam mokymui(si) bei socialinių emocinių kompetencijų ugdymui.

Susitikimo metu socialiniai pedagogai kviesti drąsiau dalintis  gerąja patirtimi padedant jauniems kolegoms bei stiprinant tarpusavio ryšį.