„Arbatėlė TAU“

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba 2022 metais vykdo projektą „Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimas, siekiant vienišų vyresnio amžiaus žmonių socialinės įtraukties stiprinimo“ finansuojamą pagal programos „Erasmus+“ 1 pagrindinį veiksmą – asmenų mobilumas mokymosi tikslais. Projekto tikslas –  tobulinti suaugusiųjų švietėjų specifinę kvalifikaciją, stiprinant žinių, gebėjimų, įgūdžių pritaikymą, siekiant skatinti vienišų, vyresnio amžiaus žmonių socialinę įtrauktį plėtojant Trečiojo amžiaus universiteto veiklas.

Covid pandemijos metu senjorai išgyveno ne tik baimę dėl savo gyvybės ir sveikatos, tačiau ir didžiulę atskirtį bei nežinomybę: kol jaunas žmogus, pasinaudodamas išmaniosiomis technologijomis, rado reikiamą informaciją ir galėjo susisiekti su artimaisiais, juos matyti, neretas senolis liko visiškai vienas. Tokių vienišų asmenų TAU yra apie 75 proc. Jų socialinis gyvenimas skurdus, senjorams trūksta bendravimo, artimų ir patikimų žmonių, pagalbos ir saugumo jausmo. Jų emocinis ir fizinis saugumas susiję labiau, nei galima įsivaizduoti.

Todėl projekte ir numatyta naujų veiklų, padėsiančių vienišiems vyresnio amžiaus žmonėms įsitraukti į Trečiojo amžiaus veiklas.

Viena jų – popietė „Arbatėlė TAU“, vykusi trečio mėnesio trečiadienį trečią valandą popiet. Susirinko apie dvidešimt studentų, kurie atėjo ne tik pabendrauti, bet atsinešė ir pačių gamintų vaišių. Tarnybos direktorė L. Šumskienė pristatė projekto metu aplankyto Italijos miesto Turino patirtį dirbant su vyresnio amžiaus žmonėmis. Studentai irgi dalijosi žinoma užsienio šalių patirtimi.

Tarnybos administracija išgirdo daug įdomių pasiūlymų dėl TAU veiklų bei siūlė senjorams patiems „ieškoti“ idėjų būsimiems Erasmus projektams. Senjorai išsakė savo rūpesčius, dalijosi prisiminimais apie Kelmėje buvusią estradą, kur vykdavo šokiai (V. Damanskienė buvo atsinešusi net nuotrauką), išreiškė pageidavimus dėl kelionių ir kultūrinės veiklos. O Tarybos narė M. Masalskienė pasiūlė net kas savaitę rinktis tokiai popietei.

Dvi valandos bendravimo pralėkė kaip dvidešimt minučių. Nutarta atgaivinti senąją tradiciją – popietei skirti temą. Tad kita „Arbatėlė TAU“ bus skirta rudens pagrindiniams vaisiams – obuoliams.

Tad iki susitikimo trečią mėnesio trečiadienį trečią valandą popiet !!!