Pedagoginė psichologinė pagalba

Laura Šumskienė, direktorė
Jūratė Navickienė, logopedė
Sniegena Urbelienė, psichologė
Vitalija Monkienė, psichologė
Milda Krauzienė, socialinė pedagogė
Liuda Bartkuvienė, specialioji pedagogė
Lina Grigalaitė, specialioji pedagogė