Asmens duomenų apsauga

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Juridinio asmens pavadinimas – Kelmės švietimo pagalbos tarnyba

Juridinio asmens kodas 300008847

Buveinės adresas Vytauto Didžiojo g. 110, LT-86140 Kelmė

Tel.  (+370 427) 61184

El. p. info@kelmespt.lt

Interneto svetainė www.kelmespt.lt

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas –Vida Barauskienė

adresas korespondencijai – įstaigos adresas: Vytauto Didžiojo g. 110, LT-86140 Kelmė,

el. p. vida.barauskiene@kelmespt.lt, +370 427 51913, +370 698 08629.

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklės

Duomenų valdytojo veiklos įrašas

Konfidencialumo tvarkos aprašas

Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašas

Pagrindinės duomenų subjektų teisės ir svarbi informacija apie duomenų saugą įstaigoje

Informacinis pranešimas darbuotojams

Interneto privatumo politika

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo ir reagavimo į juos tvarka

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2020

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2020

Klientų asmens duomenų tvarkymo taisyklės