Tyrimai ir analizės

Skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams skirtų lėšų naudojimo 2021 m. statistinė analizė.

https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2022/02/Skaitmenos_ataskaitos_analize_2022-02.pdf

Ikimokyklinio ugdymo plėtros galimybės Lietuvos savivaldybėse (2021 m.)

https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2021/03/Ikimokyklinio-ugdymo-pletros-galimybes.pdf

Ikimokyklinio ugdymo plėtros galimybės Lietuvos savivaldybėse (santrauka, 2021 m.)

https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2021/06/ikimokyklinio-ugdymo-pletros-galimybes-santrauka.pdf