Vykdomi projektai

PROJEKTAS „ERASMUS +“ KA122 „SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETĖJŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS, SIEKIANT VIENIŠŲ VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES STIPRINIMO“

Projekto tikslas –  tobulinti suaugusiųjų švietėjų specifinę kvalifikaciją, stiprinant žinių, gebėjimų, įgūdžių pritaikymą, siekiant skatinti vienišų, vyresnio amžiaus žmonių socialinę įtrauktį plėtojant Trečiojo amžiaus universiteto veiklas.

Projekto trukmė ­– 1 metai (2022-01-01 – 2022-12-31)

Projekto vertė –  11 094,00 EUR

Projekto partneris – Turino (Italija) mieste Erasmus+ priimanti organizacija HumaCapiAct

Projekto tikslinė grupė – Kelmės švietimo pagalbos tarnybos vadovai ir specialistai atsakingi už suaugusiųjų švietimą.

Projekto veiklos ir rezultatai

Dalyvaudami mobilumo projekte „Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimas, siekiant vienišų vyresnio amžiaus žmonių socialinės įtraukties stiprinimo“ suaugusiųjų švietėjai tobulins profesines kompetencijas, susipažins su Turino mieste esančiomis pagalbos vienišiems žmonėms organizacijomis ir institucijomis jų vykdomomis veiklomis. Stengsis atpažinti vienišų ir vyresnio amžiaus suaugusiųjų problemas ir jų sprendimo būdus. Stebės, kaip dirbama su vienišų vyresnio amžiaus žmonių grupėmis ir individualiai. Domėsis, kaip dirba psichologai, kaip vykdomi skaitmeninio raštingumo mokymai, kokiose programose dalyvauja senjorai. Darbuotojų mobilumo patirtis bus pristatyta kolegoms ir įstaigos besimokantiesiems. Aptars stebėtus darbo metodus, juos adaptuos ir pritaikys savo įstaigos vienišų ir vyresnio amžiaus suaugusiųjų bendruomenei. Stebės veiklų turinį ir metodus pritaikys organizuodami saviraiškos realizavimo renginius, rengs mokymo programas, į kurias pakvies įstaigoje besimokančius vienišus žmones, taip padidins jų socialinio aktyvumo mąstą.

Konferencijos metu respublikos švietimo centrams, švietimo pagalbos tarnyboms pristatys stebėtus mokymo, bendravimo metodus ir kaip šią patirtį pritaikėme įstaigoje besimokantiems vienišiems žmonėms, siekiant užtikrinti kokybišką veiklų įvairovę, teikiant psichologinę, informacinių technologijų praktinių žinių pritaikymo ir kt. pagalbą.

PROJEKTAS „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“ (NR. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

2020 metų pavasarį Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centrui (dabar Kelmės švietimo pagalbos tarnyba) buvo perduoti 23planšetiniai kompiuteriai Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019) ir vienas nešiojamas kompiuteris HP 250 – projekto veikloms vykdyti.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų bei nuotolinio mokymo(si) aplinką.

 Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

 Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės, valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, kolegijos ir universitetai.

Įgyvendinant projektą vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas bei mokyklų aprūpinimas kompiuterine įranga nuotoliniam mokymui(si);
  • Gamtos mokslų ir technologijų dalykams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas;
  • Gamtos mokslų, technologijų, inžinerinio, menų ir matematinio ugdymo (STEAM) atviros prieigos centrų kūrimas.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 24 065 118,47 eurų.