Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Biudžeto išlaidų sąmatos ataskaita 1 priedas

Biudžeto išlaidų sąmatos ataskaita 2 priedas