Darbo užmokestis

KELMĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

2023 m. II ketv.

Pareigybės pavadinimasDarbuotojų skaičius2023 m. II ketv. (Eur)
Direktorius1Neskelbiama vadovaujantis LRV 2003 m. balandžio 18 d.
nutarimu Nr. 480 patvirtintų Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms
aprašo punktu Nr. 22.3
Direktoriaus pavaduotojas1Neskelbiama vadovaujantis LRV 2003 m. balandžio 18 d.
nutarimu Nr. 480 patvirtintų Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms
aprašo punktu Nr. 22.3
Specialusis pedagogas21685,07
Socialinis pedagogas1Neskelbiama vadovaujantis LRV 2003 m. balandžio 18 d.
nutarimu Nr. 480 patvirtintų Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms
aprašo punktu Nr. 22.3
Psichologas21755,85
Logopedas1Neskelbiama vadovaujantis LRV 2003 m. balandžio 18 d.
nutarimu Nr. 480 patvirtintų Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms
aprašo punktu Nr. 22.3
Metodininkas41578,41
Raštinės administratorius1Neskelbiama vadovaujantis LRV 2003 m. balandžio 18 d.
nutarimu Nr. 480 patvirtintų Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms
aprašo punktu Nr. 22.3
IT specialistas1Neskelbiama vadovaujantis LRV 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 patvirtintų Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms
aprašo punktu Nr. 22.3
Ūkvedys1Neskelbiama vadovaujantis LRV 2003 m. balandžio 18 d.
nutarimu Nr. 480 patvirtintų Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms
aprašo punktu Nr. 22.3
Valytojas1MMA
Karjeros specialistas41245,66