Korupcijos prevencija

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę: Vida Barauskienė, vida.barauskiene@kelmespt.lt; tel. 8 (427) 51913


Korupcijos veiksmų planas 2023-2025

Korupcijos prevencijos 2020-2022 m. programos priemonių planas

2020-2022 m. korupcijos programa

Pranešimas apie korupciją