Ataskaita

2021M. GAUTA PARAMA 1.2 PROC. 203,00 EUR., PANAUDOTA 203,00 EUR.