Pedagogams

Dokumentai


Mokytojų kvalifikacija


Edukacinis bankas

Anglų kalba


Dailė


Dorinis ugdymas (tikyba)


Ekonomika


Fizinis ugdymas


Gamtos mokslų


Geografija


Ikimokyklinis/ priešmokyklinis ugdymas


Informacinės technologijos


Istorija


Lietuvių kalba


Logopedai


Matematika


Muzika


Pradinių klasių ugdymas


Profesinis orientavimas


Rusų kalba


Specialieji pedagogai

Eil. Nr.Ugdymo įstaigaAutoriusDarbo pavadinimas (rūšis)Anotacija
1.Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla    Specialioji pedagogė Liuda Bartkuvienė  „Veikiamosios ir neveikiamosios rūšies dalyviai“ (Power Point pateiktys, 14 skaidrių)  Power Point pateiktys skirtos lietuvių kalbos mokymui 7 klasėje, kai mokiniai supažindinami su veikiamosios ir neveikiamosios rūšies dalyviais, jų sudarymu ir vartojimu.  
2.Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla  Specialioji pedagogė Liuda Bartkuvienė  „Dalyvis. Įtvirtinimo užduotys“ (Power Point pateiktys, 10 skaidrių)  Power Point pateiktys skirtos lietuvių kalbos mokymui 7 klasėje, įtvirtinant mokomąją medžiagą apie veikiamosios ir neveikiamosios rūšies dalyvius.  
3.Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla  Specialioji pedagogė Liuda Bartkuvienė  „Pagrindinės veiksmažodžių formos“ (Power Point pateiktys, 26 skaidrės)  Power Point pateiktys skirtos lietuvių kalbos mokymui 6 klasėje, supažindinant mokinius su pagrindinėmis veiksmažodžių formomis, mokant jų sudarymo.  
4.Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla  Specialioji pedagogė Liuda Bartkuvienė  „Daugybos mokymas“ (Power Point pateiktys, 14 skaidrių)  Power Point pateiktys skirtos matematikos mokymui 2 klasėje, kai mokiniai pradeda mokytis daugybos, lygių dėmenų sumos keitimo daugybos veiksmu.  
5.Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla    Specialioji pedagogė Liuda Bartkuvienė  „Dalyba į 2 lygias dalis“ (Power Point pateiktys, 12 skaidrių)  Power Point pateiktys skirtos matematikos mokymui 2 klasėje, kai mokiniai susipažįsta su dalyba į dvi lygias dalis, mokosi pagal iliustracijas užrašyti dalybos veiksmą.  

Socialiniai pedagogai


Technologijos


Vokiečių kalba