Pedagogams

Dokumentai

2020 m. bendrieji pedagogų metodinių burelių nuostatai

2020 m. bendrieji reikalavimai mokytojų metodiniams darbams

METODINIO DARBO KORTELĖ 1 priedas

2020 m. pedagogų metodinės veiklos organizavimo aprašas