II modulis – seminaras „Nuotolinės fizinio ugdymo pamokos pradiniame ir viduriniame ugdyme: fizinis pajėgumas“

Vasario 19 dieną Kelmės rajono pradinio ir fizinio ugdymo mokytojai dalyvavo ilgalaikės programos „Nuotolinio ugdymo patirtys tobulinančios fizinio ugdymo mokytojų bendrąsias, dalykines kompetencijas“ II modulio nuotoliniame seminare, kurį vedė LSU prof. dr. Arūnas Emeljanovas. Lektorius pateikė mokinių fizinio pajėgumo situacijos analizę Lietuvoje ir užsienyje. Pristatė praktinius pavyzdžius mokinių fizinio pajėgumo testavimui, lavinimo galimybes esant nuotoliniam mokymui.