Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis įgyvendino ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą „Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas“ (40 val.)

Programą sudarė trys moduliai. Įgyvendinant I modulio veiklas, spalio 18 d., Kelmės rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai turėjo galimybę dalyvauti Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje mokymosi dirbtuvėse, kurias vedė lektorės Gilija Gajauskienė ir Jūratė Buivydienė. Lektorės dalinosi žiniomis, kurias įgijo dalyvaudamos programos „ERASMUS+“ KA1 projekto „Skaitmeninių mokymo priemonių galimybės ir inkliuzinio ugdymo įgyvendinimas“ mobilumo veiklose. Dirbtuvių tema – „Įtrauktis prasideda nuo savęs – mokomės gyventi kartu.“ Dirbtuvių metu lektorės pristatė įvairius metodus, kurie skatina vaikų aktyvų įsitraukimą, bendradarbiavimą ir įvairovę mokymosi procese, ugdo vaikų kritinio mąstymo ir bendravimo įgūdžius, problemų sprendimo įgūdžius, kūrybiškumą, skatina išreikšti individualumą, kartu ugdant priklausymo jausmą ir gebėjimą vertinti kitų unikalumą. O vėliau padėjo mokytojams juos išbandyti praktiškai.

Tai buvo ne tik informatyvus, bet ir labai įtraukiantis mokymosi procesas, kuris padės mokytojams dar efektyviau ugdyti mūsų mažųjų bendruomenės narių ateitį.

Įvairių metodų taikymas įtraukiajame ugdyme svarbus dėl to, kad žmonės mokosi skirtingai ir reikalauja įvairaus palaikymo ir stimuliavimo. Skirtingi metodai, kuriuos programos vykdymo metu išbandys programos dalyviai, leis pritaikyti mokymą skirtingų poreikių vaikų grupėms, padedant gerinti vaikų supratimą.

Įgyvendinant II modulio veiklas, lapkričio 29 d. uvo organizuotas nuotolinis seminaras, kurį vedė ikimokyklinio ugdymo mokytojos Aušra Buivydaitė ir Violeta Mišeikė. Tai buvo išskirtinė patirtis, apjungianti įvairias sritis – nuo skaitmeninės kūrybiškumo skatinimo iki bendradarbiavimo ir kritinio mąstymo skatinimo. Mokytojos dalijosi savo patirtimi, kurią įgijo Graikijoje, pristatydamos skaitmeninius įrankius ir sąvokas, kurios yra esminės norint suvokti, kaip siejasi bendradarbiavimas, bendravimas, kūrybiškumas ir kritinis mąstymas. Seminaras buvo skirtas mokytojoms, siekiančioms plėsti savo žinias ir įgūdžius naudojant šiuolaikinius skaitmeninius įrankius.

Programos dalyviai praktiškai išbandė įvairius skaitmeninius įrankius.

Lektorės pristatė svetainių kūrimo platformą „Google sites“ bei programavimo platformą „Sratch“, kurioje vaikai gali kurti interaktyvias pasakas ir žaidimus, naudodami blokų programavimą.

Skaitmeninių priemonių taikymas įtraukiajame ugdyme svarbus tuo, kad yra integrali kasdienybės dalis, todėl svarbu ikimokyklinio amžiaus vaikus parengti šių įgūdžių įgijimui. Skaitmeninės priemonės padeda pritaikyti mokymą skirtingiems  vaikų poreikiams, pateikiant medžiagą įvairiais būdais: vaizdais, garso įrašais, interaktyviai pratimais. Tai taip pat leidžia individualizuoti mokymą, siekiant geriausių rezultatų.

III modulio tema – sensorinė integracija ugdymo procese (lektorės Jolanta Uljanovienė ir  Jurgita Cikanavičienė). Gruodžio 6 d. švietimo pagalbos specialistai – rajono socialiniai pedagogai –„pasisemti“ patirties rinkosi į Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelį-darželį, kuriame vyko metodinė diena skirta susipažinti su sensorinio ugdymo galimybėmis dirbant su ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikais.

Įstaigos socialinė pedagogė Jurgita Cikanavičienė susirinkusiesiems skaitė pranešimą „Sensorinė integracija ugdymo procese“ bei pakvietė praktiškai išbandyti sensorinio kambario. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Violeta Mišeikė supažindino su STEAM laboratorijos galimybėmis ugdyti vaikus pasitelkiant sensorinius pojūčius, tyrinėjimą, inžinerijos, matematikos žinias.

Sensorinė erdvė ir joje vykstantys užsiėmimai svarbūs įtraukiajame ugdyme, nes tai leidžia vaikams išreikšti save įvairiais pojūčiais: rega, klausa, lytėjimu, kvapu, skoniu, judesiu.  Tai yra būdas integruoti daugialypę informaciją ir skatinti aktyvų mokymąsi bei pažinimą. Pritaikant sensorinės erdvės principus ugdyme, galima optimizuoti mokymą, pritaikant jį prie individualių vaiko poreikių, ir skatinti jų įtrauktį bei dalyvavimą mokymosi procese.