Įsigyk profesiją dabar

,,Kražantės” progimnazijos aštuntokai nuotolinio renginio ,,Įsigyk profesiją dabar“, organizuojamo Užimtumo tarnybos karjeros specialistės, metu susipažino su VšĮ Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro, VšĮ Kauno technologijų mokymo centro, VšĮ Klaipėdos turizmo mokyklos ir VšĮ Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centrų profesijomis ir jų įgijimo galimybėmis.

Karjeros specialistė Daiva Vaičiulienė