Kelmės r. socialinių pedagogų edukacinė išvyka-gerosios patirties sklaida Jurbarko Naujamiesčio pogimnazijoje

Gegužės 10 dieną Kelmės rajono socialiniai pedagogai viešėjo Jurbarko Naujamiesčio progimnazijoje, kur susitiko su Jurbarko rajono socialiniais pedagogais. Susitikimo metu Kelmės „Kražantės“ progimnazijos socialinė pedagogė metodininkė Asta Trijonienė ir Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė Jolanta Meškauskienė dalinosi gerąja darbo patirtimi apie socialinių emocinių kompetencijų ugdymą patyriminėse veiklose, pristatė metodinę priemonę „Septyni komandos formavimo žingsniai“, jos pritaikymo galimybėmis.

Vėliau Kelmės rajono specialistės dalyvavo Smalininkų kultūros centre vykusioje edukacinėje programoje „Amžinasis pasienis“, kurioje nusikėlė į Mažąją Lietuvą prieš 100 metų. Užsiėmimo metu susipažino su Smalininkų krašto istorija, dalyvaudamos įtraukioje istorijos pamokoje patyrė tuometinio mokinių ugdymo ir auklėjimo subtilybes. 
Dalykinės metodinės veiklos ir metodinio būrelio veiklos sėkmė priklauso nuo produktyvaus komandinio darbo, bendradarbiavimo ir geranoriškos gerosios darbo patirties sklaidos. 
Pasak Henrio Froido – „Būti kartu yra pradžia. Išsilaikyti kartu yra pažanga. Dirbti kartu yra sėkmė.“