🟢📢Kelmės švietimo pagalbos tarnyba yra akredituota maksimaliam 5 (penkeriems) metams laikotarpiui

🟢📢Kelmės švietimo pagalbos tarnyba, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V-645 „Dėl institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“, yra akredituota maksimaliam 5 (penkeriems) metams laikotarpiui.