Kelmės švietimo pagalbos tarnybos darbuotojai lankėsi Mažojoje Lietuvoje

Birželio 26 d. Kelmės švietimo pagalbos tarnybos darbuotojai lankėsi Mažojoje Lietuvoje, kur dalyvavo edukacinėje programoje „Tinklaveikos galimybės UTA, įtraukiojo ugdymo kontekstuose“. Apsilankę Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje kolegos diskutavo apie mokyklų tarpusavio ryšius, kaip siekiama diegti tinklaveika grįstą ugdymo organizavimą, atveriant galimybes materialiaisiais, intelektiniais ir žmogiškaisiais ištekliais naudotis kitų mokyklų mokiniams ir mokytojams. Pasidalijo mintimis apie pedagoginės bendruomenės kompetencijų tobulinimą ir metodinę veiklą, apie įtraukiojo ugdymo įgyvendinimą skirtinguose rajonuose. Po apsilankymo Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje kelmiškiai susipažino ir su šio krašto edukacinėmis aplinkomis, pritaikytomis ir individualių poreikių turintiems mokiniams. Diena buvo pilna įspūdžių ir naujų minčių bei idėjų.