Kokybiškos pamokos mokymai: kaip įtraukti ir įgalinti mokinius su elgesio, emocijų ir dėmesio sutrikimais

Švietimo sistemoje vis didesnis dėmesys skiriamas įtraukiam ir kokybiškam mokymui, kuris apima visus mokinius, nepaisant jų elgesio, emocijų ir dėmesio sutrikimų. Siekiant padėti mokytojams giliau suprasti šiuos iššūkius ir įgyti reikiamų įgūdžių, parengta programa ir pradėti mokymai „Kokybiška pamoka: įtraukti, įgalinti mokinius, turinčius elgesio, emocijų ir dėmesio sutrikimus“. Šie mokymai skirti rajono Tūkstantmečio mokyklų komandoms. Mokymuose dalyvauja Jono Graičiūno, Tytuvėnų, Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijų ir „Kražantės“ progimnazijos mokytojai. Programa parengta pagal projektą „Tūkstantmečio mokyklos II“ ir finansuojama iš Europos socialinio fondo lėšų.

Mokymų tikslas yra padėti mokytojams giliau suprasti ir įgyti įgūdžių, kaip pritaikyti universalaus dizaino mokymuisi (UDM) principus savo kasdienėje mokymo veikloje. Šie principai skatina kurti įtraukias mokymo aplinkas, kurios padėtų visiems mokiniams, ypač tiems, kurie turi elgesio, emocijų ir dėmesio sutrikimų, pasiekti geresnių rezultatų ir jaustis priimtiems bei įgalintiems.

Įpusėjus mokymams, galima teigti, kad mokymų turinys ir metodai yra labai įvairūs. Dalyviai nagrinėjo įvairias temas, įskaitant universalaus dizaino mokymuisi (UDM) principus, įtraukaus ugdymo strategijas, socialinio ir emocinio ugdymo integravimą bei efektyvią komunikaciją su mokiniais ir jų tėvais. Mokytojai dalyvavo praktinėse veiklose, atvejų analizėse ir diskusijose, kurios padėjo geriau suprasti ir pritaikyti teorines žinias praktikoje.