Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos Ig gimnazistai lankėsi Šiaulių lietuvių kalbos gestų vertėjų centre

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos Ig gimnazistai gruodžio 20 d. lankėsi Šiaulių lietuvių kalbos gestų vertėjų centre, dalyvavo edukacijoje, susipažino su gestų vertėjo darbo ypatumais, galimybėmis įgyti gestų vertėjo specialybę. Lankydamiesi geležinkelio muziejuje daug sužinojo apie šio darbo specifiką, apžiūrėjo ekspozicijas. 

Karjeros specialistė Danutė Buivydienė