Rajoninė socialinė akcija „Kuriame kartu“

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2023 m. lapkričio 24 d. – 2024 m. sausio 5 d. organizavo rajoninę socialinę akciją „Kuriame kartu“, skirtą 2024–iesiems, įtraukties metams. Akcijos tikslas – skatinti ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių, besimokančių Kelmės rajono švietimo įstaigose, bendravimą ir bendradarbiavimą, atsižvelgiant į skirtingas galimybes ir poreikius. Į rajoninę socialinę akciją įsijungė 19 pedagogų (ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, klasės mokytojai, švietimo pagalbos specialistai). Jie subūrė 41 komandą, sudarytą iš dviejų vaikų/mokinių (iš kurių vienas narys turi specialiųjų ugdymosi poreikių). Suburta komanda, vadovaujama ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogo, klasės mokytojo ar švietimo pagalbos specialisto, gamino vieną kalėdinį žaisliuką pasirinkta technika. Sulaukėme daug gražių, skirtingų, įvairiomis technikomis pagamintų žaisliukų, kurie buvo eksponuojami tarnybos patalpose. Ši akcija buvo svarbi įtraukties požiūriu, kadangi vieną žaisliuką gamino du vaikai/mokiniai (ir turintis specialiųjų ugdymosi poreikių, ir neturintis specialiųjų ugdymosi poreikių). Dalyvaudami ne akademinėje veikloje, jie turėjo galimybę užmegzti tarpusavio ryšį, labiau vienas kitą pažinti, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje ir vienas kitam padėti. Dėkojame visiems rajoninės socialinės akcijos dalyviams ir tikimės aktyvaus dalyvavimo kituose Tarnybos organizuojamuose renginiuose.

Rajoninės socialinės akcijos organizatoriai