RESPUBLIKINIS/TARPTAUTINIS  BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ SOCIALINIS – PAŽINTINIS, PATYRIMINIS-KŪRYBINIS PROJEKTAS „UŽAUGĘS AŠ BŪSIU…“

Projekto idėjos autorė Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė, karjeros specialistė Dalia Orlakienė, kvietė respublikos ir užsienio bendrojo lavinimo mokyklų mokinius, mokytojus, švietimo pagalbos ir karjeros specialistus paskatinti mokinius pagalvoti apie šiuolaikinio jaunimo ir vaikų profesinio kelio pasirinkimą. Projekto idėją atspindi šios mintys: ,,Darbas žmogų puošia“ (lietuvių patarlė). ,,Nedrausk savo svajonių. Priešingai, svajok iš tikrųjų uoliai ir tikėk savo svajonių įgyvendinimu, nes jos padaro tave didesniu, tvirtesniu ir geresniu. Kokios yra tavo svajonės, toks bus ir tavo gyvenimas.“ (Amerikiečių rašytojas Orison Swett Marden).

Projekto tikslas – skatinti mokinius domėtis įvairiomis profesijomis savarankiškai ar padedant mokytojams, pagalbos ir/ ar karjeros specialistams, išsakyti savo mintis apie svajones, būsimą profesiją, darbui atlikti reikalingus įgūdžius, žinias, mokėjimus, asmenines savybes.

Tikslas siekiamas atliekant šiuos uždavinius: ugdant mokinio socialines, asmenines ir dalykines kompetencijas; įtvirtinant jo kompiuterinio raštingumo įgūdžius; ugdant mokinių kūrybinius gebėjimus bei plėtojant bendradarbiavimą tarp šalies ir užsienio ugdymo įstaigų, ugdant mokinių socialinius (pažintinius, patyriminius) įgūdžius.

Projekte dalyvavo 70 mokinių, kuriems pasiruošti padėjo 20 mokytojų, pagalbos mokiniui ir karjeros specialistų.

Džiugu, kad idėją palaikė ir pernai projekte dalyvavę mokiniai ir mokytojai. Šiemet sulaukta darbų iš Šiaulių, Švenčionių, Šalčininkų bei Kelmės rajono Vaiguvos, Raseinių rajono Girkalnio, Akmenės rajono Ventos, Kretingos rajono, Radviliškio, Klaipėdos, Pakruojo rajono Linkuvos, Tauragės rajono Skaudvilės ir Marijampolės ugdymo įstaigų.

Mokiniai savo darbuose atskleidė svajones, norus, lūkesčius bei šių dienų aktualijas, išsakė ir kūrybiškai pateikė pagrindines asmenines savybes reikalingas norimai svajonei pasiekti ar darbui atlikti.

Mokinių darbus, sukeltus į virtualią parodą, galima pamatyti Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos bei Kelmės švietimo pagalbos tarnybos tinklapiuose. Visiems projekte dalyvavusiems mokiniams įteiktos padėkos, o mokytojams – pažymos.

Nuoširdžiai dėkoju visiems mokytojams ir mokiniams už idėjos palaikymą, kūrybinius darbus, Kelmės švietimo pagalbos tarnybos specialistėms už metodinę pagalbą ir kviečiu į virtualią parodą.

Projekto idėjos autorė Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė, karjeros specialistė Dalia Orlakienė

Nuoroda į parodą ->