Rajono karjeros specialistų metodinė diena

Rajono karjeros specialistų metodinė diena

2023 m. balandžio 19 d. įvyko karjeros specialistų metodinė diena „Metodinės priemonės mokinių karjeros ugdymui“. Savo patirtimi ir metodinėmis priemonėmis dalinosi karjeros specialistės: Laima Brazauskienė (Pakražančio gimnazija) ir Dalia Orlakienė (Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija). Susitikimo metu ugdymo įstaigų karjeros specialistai buvo supažindinti su parengtomis priemonėmis, praktiškai išbandė, kaip jomis naudotis, diskutavo, kurių klasių mokiniams jos gali būti pritaikytos.