RESPUBLIKINIS KETUREILIO IR ILIUSTRACIJOS KONKURSAS„TAU, MANO GERIAUSIAS DRAUGE“

Projektą organizavo Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija ir Kelmės švietimo pagalbos tarnyba.

Konkurso organizatoriai gimnazijoje pagalbos mokiniui specialistai: socialinė pedagogė metodininkė Dalia Orlakienė, socialinė pedagogė Diana Strelkauskienė, psichologo asistentas Eitautas Rupšys.

Pagrindinis projekto tikslas – ugdyti mokinių gebėjimą išreikšti meilę, dėkingumą, pagarbą bei empatija grįstus tarpusavio santykius geriausiam draugui, jausmą perteikiant per žodį ir vaizdą.  Konkurso metu ugdyta mokinių kompiuterinio raštingumo  kultūra, skatinti kūrybiniai gebėjimai ir saviraiška. Ugdytos mokinio socialinės, asmeninės ir dalykinės kompetencijos. Plėtotas bendradarbiavimas tarp šalies ugdymo įstaigų, ugdant mokinių socialinius ir kūrybinius įgūdžius.

Projekte dalyvavo daugiau kaip penkiasdešimt Ukmergės, Vilkaviškio, Raseinių, Klaipėdos, Mažeikių, Jurbarko, Kelmės miestų ir rajonų ugdymo įstaigų mokinių, kuriuos konkurse paskatino dalyvauti 15 mokytojų/ pagalbos mokiniui specialistų bei tėvai.

Šiandieniniam vaikui, mokiniui –  labai svarbus buvimas šalia vienas kito tyloje ir triukšme, ištiesta pagalbos ranka reikiamu momentu, palaikymas, bendravimas, pagarba, tarpusavio supratimas, meilė, išklausymas……

Džiaugiamės mokinių darbais. Kviečiame Jus į parodą.

Socialinė pedagogė metodininkė Dalia Orlakienė.
Socialinė pedagogė Diana Strelkauskienė.
Psichologo asistentas Eitautas Rupšys