Trečiojo amžiaus universitetas pradeda naujuosius mokslo metus

Kelmės trečiojo amžiaus universitetas (TAU) spalio antrą dieną pradėjo naujuosius mokslo metus. Į mokslo metų atidarymą Kelmės profesinio rengimo centre susirinko daugiau kaip šimtas senjorų iš įvairių rajono kampelių: Tytuvėnų, Šaukėnų, Kražių ir Kelmės. Visus puikia muzika pasitiko TAU dainavimo studijos studentai.

Mokslo metų atidarymo šventę eilėraštuku ir dainelėmis pradėjo Kelmės „Ąžuoliuko“ darželio auklėtinės. Renginio vedėja – TAU tarybos pirmininkė Meilutė Masalskienė – kvietė visus giedoti TAU himno, paminėti išėjusiuosius ir pasidžiaugti gražiomis rudens spalvomis.

Senjorus sveikino Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Aurelija Mickūnienė, klebonas Mindaugas Grigalius, Kelmės kultūros centro ir Žemaitės viešosios bibliotekos direktorės Laima Lapinskienė ir Ginta Maziliauskienė, miesto seniūnas Romas Atkočaitis ir jau ne vienerius metus paskaitas socialinių mokslų fakultete skaitantis Egidijus Ūksas. Pasidžiaugta senjorų gausa ir jų noru savo gyvenimą paversti įdomiu ir pilnaverčiu, dalyvaujant TAU veiklose.

Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Laura Šumskienė sveikindama su atėjusiais mokslo metais linkėjo nepamiršti, kad mylėti ir mokytis niekada nevėlu. Buvo pristatyti Švietimo pagalbos tarnybos darbuotojai, kuruojantys atskirus fakultetus.

Po sveikinimų renginio vedėja pakvietė „naujokus“ perskaityti pasižadėjimą. Naujosioms studentėms buvo įteikti TAU ženkliukai ir linkėta aktyviai įsilieti į TAU veiklas.

Oficialioji dalis baigėsi visuotiniu balsavimu dėl naujosios TAU tarybos. Iš kiekvieno fakulteto pasiūlytoms kandidatūroms buvo pritarta plojimais.

Mokslo metų atidarymo šventė tęsėsi koncertine programa – diskusija „Nuo klasikos iki džiazo“, kurią dovanojo Gediminas Dalinkevičius (smuikas) ir Povilas Jaraminas (fortepijonas).

Trečiojo amžiaus universitetas didžiuojasi studentais, jų veikla, tikisi, kad ir 2023–2024 mokslo metai bus tokie pat prasmingi ir įdomūs.

Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja Diana Razminienė