Kelmės rajono socialinių pedagogų gerosios darbo patirties sklaidos metodinė diena „KURIU IR DALINUOSI“

Vasario 19 dieną Kelmės „Kražantės“ progimnazijoje vyko Kelmės rajono socialinių pedagogų gerosios darbo patirties sklaidos metodinė diena „KURIU IR DALINUOSI“. Švietimo pagalbos specialistės pristatė pačių sukurtas metodines priemones, užsiėmimų planus, sėkmingai įgyvendintus projektus. Didžiausias dėmesys skirtas socialinių emocinių kompetencijų ugdymui bei prevencinių žinių plėtojimui. Kelmės „Kražantės“ progimnazijos socialinė pedagogė metodininkė Asta Trijonienė pristatė tarptautinio Erasmus+ projekto „EDU-MAP. Mokomoji medžiaga, skirta piktnaudžiavimo žalingomis medžiagomis prevencijai“ prevencinę metodinę medžiagą: švietėjiškus leidinius, mokomuosius vaizdo klipus, skaitmeninį įrankių rinkinį. Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė metodininkė Dalia Kančiauskienė pristatė žalingų įpročių prevencinį renginį – projektą „Tau ir man to reikia“, jo metu mokinių sukurtus vaizdo klipus. Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė Jolanta Meškauskienė pasidžiaugė sėkmingai įgyvendintu projektu „Mergaičių kūrybiškumo skatinimas naudojant skaitmenines technologijas“, laimėta II vieta ir mokinių stažuote Slovėnijoje. Kelmės specialiosios mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė Ilona Kančiauskienė dalinosi sėkminga gyvenimo įgūdžių ugdymo sėkminga patirtimi: vaiko įpročių ir pareigų ugdymas, emocijų pažinimas ir saviraiška, žalingų įpročių prevencija. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė Dalia Orlakienė pristatė sėkmingai įgyvendintų socialinių įgūdžių ugdymo veiklų planus, geruosius jų pavyzdžius, kuo labiausia domisi mokiniai pažindami savo asmenines savybes, ieškodami tinkamų savirealizacijos būdų, siekiant atsisakyti žalingų įpročių. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio socialinė pedagogė metodininkė Jurgita Cikanavičienė savo veiklose prisijaukino išmaniąsias technologijas: išmaniąsias bitutes, skaitmenines dėliones. Taip parengtos priemonės vaikams tampa patrauklesnės. Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ socialinės pedagogės Dovilės Tamašauskės priemonės žadina mokinių smalsumą, norą tyrinėti, pažinti save, gebėjimą sutelkti dėmesį. Kelmės r. Pakražančio gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė Laima Brazauskienė dėmesį sutelkė specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių socialinių įgūdžių ugdymui, pristatė priemonę „Kas kam tinka?“, kuri skirta laiko, erdvės, socialinės aplinkos suvokimui. Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio Putvinskio vyresnioji socialinė pedagogė Jurgita Alasauskienė aptarė savęs pažinimo svarbą ugdant mokinio profesinio orientavimo kompetencijas, pristatė priemonę „Kuo aš noriu tapti?“. Kiekviena pasidalinta patirtis yra neatlygintina dovana kitam. Tradicija tapusi Kelmės rajono socialinių pedagogų iniciatyva kurti ir dalintis, skatina specialistų iniciatyvumą, kūrybiškumą ir siekį tobulėti.