Kelmės švietimo pagalbos tarnybos išorinis vertinimas

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2024 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. VK-331 sudaryta Kelmės švietimo pagalbos tarnybos veiklos išorinio vertinimo ekspertų grupė balandžio 19 d. atliko įstaigos veiklos išorinį vertinimą. Susitikime dalyvavo Emilija Kvietkuvienė, Kelmės rajono savivaldybės tarybos narė, Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komiteto narė, Ieva Lasauskienė, Kelmės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja, Laima Simėnienė, Kelmės „Kražantės“ progimnazijos direktorė, Daiva Hinz, Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Asta Trijonienė, Kelmės „Kražantės“ progimnazijos socialinė pedagogė metodininkė, rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė ir Lina Grigalaitė, Kelmės specialiosios mokyklos direktoriaus pavaduotoja, rajono logopedų, specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pirmininkė.

Susitikimo pradžioje Tarnybos direktorė ir direktoriaus pavaduotoja apžvelgė Tarnyboje vykdomą veiklą nuo praėjusio veiklos išorės vertinimo. Susitikimo dalyviai pasidalino mintimis apie Tarnybos veiklą, aptarė bendradarbiavimo ypatumus bei sudaromas galimybes rajono pedagogams tobulinti savo kvalifikaciją. Ekspertų grupė susipažino su Tarnybos veiklą reglamentuojančiais dokumentais, kalbėjosi su Tarnybos darbuotojais. Susitikimo pabaigoje ekspertai Tarnybos direktorę ir darbuotojus supažindino su preliminariomis išorinio vertinimo išvadomis.